ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JEST ISTOTNYM ELEMENTEM DZIAŁAŃ NASZEJ FIRMY

W dzisiejszych czasach istotna jest świadomość potrzeby zrównoważonego rozwoju. Stał on się kluczowym elementem strategii działania odpowiedzialnego, odnoszącego sukcesy przedsiębiorstwa. 

JEDNA PLANETA – JEDEN CEL

Nasza misja, wizja, wartości oraz zasady pomagają osiągnąć cele związane ze zrównoważonym rozwojem. Rozumiemy go jako korelację między ochroną środowiska a odpowiedzialnością społeczną. expondo ma na celu nie tylko pozwolić klientom zaoszczędzić pieniądze, ale także racjonalnie wykorzystywać zasoby naturalne.

Pragniemy zapewnić naszym pracownikom uczciwe wynagrodzenie, zdrowe warunki pracy oraz bezpieczny dla środowiska proces produkcji. Wszystkie te założenia realizujemy każdego dnia i zamierzamy dołożyć wszelkich starań, aby doskonalić się w tych obszarach.

Z powodzeniem podążamy ścieżką zrównoważonego rozwoju!

POTWIERDZENIE WYSOKIEGO STANDARDU

Widząc oznaczenie CE na produktach oferowanych na rynkach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nasi klienci otrzymują potwierdzenie naszego zaangażowania w dbaniu o jakość osiąganą zgodnie z zasadami fair trade. Certyfikat ten oznacza, że sprzedawane przez  expondo produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa dla zdrowia oraz środowiska naturalnego. Staramy się służyć naszym klientom najlepiej, jak potrafimy. Uważamy, że jest to nie tylko nasz obowiązek, ale także osobisty cel.

 

Dumnie realizujemy tę ścieżkę z powodzeniem!