OCHRONA DANYCH

Ochrona danych osobowych oraz poszanowanie prywatności jest jednym z priorytetów expondo. Zawsze jasno informujemy, w jakim celu potrzebne są nam Twoje dane. Decyzja, czy pozwolisz nam je wykorzystać i w jaki sposób, należy do Ciebie.

Co robimy z danymi osobowymi?

Twoje dane są u nas całkowicie bezpieczne, a wykorzystujemy je jedynie za Twoją zgodą. Aby zagwarantować wysoki standard ochrony, w naszej codziennej pracy skupiamy się na:

 

  • organizowaniu szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych, aby mogli zapoznać się z najnowszymi wymaganiami w tej dziedzinie
  • zapewnianie szybkiego oraz profesjonalnego dostępu osobom, których dane przechowujemy (na wniosek o dostęp do informacji)
  • sprawdzaniu oraz zatwierdzaniu umów z zewnętrznymi współpracownikami, które będą wykorzystywały poufne dane
  • regularne audytowanie wszystkich procedur oraz regulaminów dotyczących ochrony danych osobowych
  • dostarczanie kadrze zarządzającej aktualnych danych o obowiązkach, ryzykach oraz problemach wynikających z konieczności ochrony prywatności

Czy przekazujemy je innym instytucjom?

Przekazujemy je jedynie, gdy wymaga tego konkretna sytuacja, zachowując wszelkie zasady ochrony danych osobowych.

 

  • Twoje dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  • Dbamy, aby wszelkie systemy, usługi oraz urządzenia, za pomocą których przechowujemy dane spełniały standardy bezpieczeństwa.
  • Przeprowadzamy regularne kontrole, aby upewnić się, że urządzenia oraz oprogramowanie dbające o bezpieczeństwo danych działają poprawnie.
  • Audytujemy wszelkie usługi świadczone przez firmy zewnętrzne służące do przechowywanie oraz przetwarzania danych, np. usługi przetwarzania w chmurze.
  • Nigdy nie przesyłamy danych osobowych przez niepewne kanały, a w szczególności droga mailową, ponieważ uważamy tę formę przekazywania informacji za niespełniająca standardów bezpieczeństwa.