Rzeczpospolita „Zakupy nie muszą tonąć w niepotrzebnej folii”, P.Mazurkiewicz, 17.06.2019 numer 140