OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

Dziękujemy za wizytę na naszej stronie internetowej oraz zainteresowanie produktami oferowanymi przez naszą firmę. Ochrona prywatności klientów korzystających z naszych usług jest dla nas ważna, dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na następujące informacje:

1) Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Odwiedzając naszą stronę internetową, nie musisz podawać swoich danych osobowych. Potrzebne są one tylko wtedy, gdy dobrowolnie ujawnisz je w celu zawarcia umowy lub otwarcia konta klienta. Bez Twojej wyraźnej zgody dane są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia i przetwarzania zapytań. Po pełnym wypełnieniu umowy i opłaceniu zakupów Twoje dane będą przechowywane z zachowaniem okresów przechowywania zgodnych z prawem podatkowym i handlowym, a po upływie tego terminu zostaną usunięte z bazy danych. Kontaktując się z nami (na przykład poprzez formularz kontaktowy lub e-mail), poprosimy Cię o podanie danych osobowych. Dane te będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub skontaktowania się z Tobą oraz związaną z tym administracją techniczną. Zostaną one usunięte z naszej bazy po ostatecznym przetworzeniu zapytania, jeśli sobie tego życzysz, pod warunkiem, że będzie to zgodne z wymaganymi prawnie okresami przechowywania danych.

Administratorem Twoich Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) jest każdorazowo expondo Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Zielonej Górze, pod adresem: ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra. Możesz się zwrócić bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość na adres: dane@expondo.pl. Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Twoje dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem praw, w tym: prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania i usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Twoje dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem zasad zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasady ograniczenia celu przetwarzania, zasady minimalizacji danych, zasady prawidłowości danych, zasady ograniczenia przechowywania danych, zasady integralności i poufności, zasady rozliczalności.

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza jej prawa.

2) Przekazywanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia

W celu realizacji umowy gromadzone przez nas dane osobowe są przekazywane do firmy transportowej odpowiadającej za dostawę, pod warunkiem, że jest to niezbędne do dostarczenia towarów.

3) Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje między innymi tak zwane „pliki cookies”, które sprawiają, że jest ona bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna oraz bezpieczna. Pozwalają na przykład przyspieszyć nawigację na naszej platformie. Ponadto pliki cookies umożliwiają mierzenie częstotliwości odwiedzin witryny oraz ogólną nawigację. Pliki cookies to małe pliki tekstowe służące do przechowywania informacji w systemie komputerowym. Pamiętaj, że niektóre z nich są przesyłane z naszego serwera do Twojego systemu, głównie tak zwane „pliki cookies sesji”. Usuwane są automatycznie z dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki. Inne pliki cookies pozostają w systemie komputerowym i pozwalają nam rozpoznać go podczas Twojej następnej wizyty (tzw. „trwałe pliki cookies”). Możesz w każdej chwili odmówić akceptacji ciasteczek pod warunkiem, że zezwala na to przeglądarka, której używasz. Jeśli Twoja przeglądarka jest ustawiona na odrzucanie plików cookies (z naszej strony internetowej), niektóre funkcje tej witryny mogą być niedostępne lub ograniczone.

4) Filmy video na YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje osadzania do wyświetlania i odtwarzania filmów oferowanych przez „YouTube”. Zgodnie z informacjami dostawcy, rozszerzony tryb ochrony danych jest wykorzystywany do zapewnienia, że dane użytkownika będą przechowywane tylko po uruchomieniu funkcji odtwarzania wideo. Po uruchomieniu funkcji odtwarzania osadzonych filmów z YouTube, dostawca ustawia pliki cookies „YouTube” w celu zbierania informacji o odbiorcach. Zgodnie z polityką „YouTube”, użycie tych plików ma na celu rejestrowanie statystyk wideo, aby poprawić przyjazność dla użytkownika i uniknąć niedozwolonej aktywności na portalu. Niezależnie od tego, czy odtwarzany jest film osadzony, czy nie, w czasie wizyty na tej witrynie nawiązywane jest połączenie z siecią Google poprzez „podwójne kliknięcie”. Może to spowodować, dalsze przetwarzanie danych poza naszą kontrolą. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych przez „YouTube” można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych dostawcy pod adresem: https://www.google.co.uk/intl/pl/policies/privacy/

5) Usługa analizy sieci

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google”). Wykorzystuje ona pliki cookies, pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez te pliki będą zwykle przesyłane na serwer w USA, gdzie są one również przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP dla naszej strony, Twój adres IP zostanie jednak skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poza tym, tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer w USA do skrócenia. Operator strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących działań na stronach internetowych oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny oraz z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w kontekście Google Analytics nie będzie powiązany z innymi danymi pobranymi przez Google. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookies, dokonując odpowiednich zmian ustawień w przeglądarce. Należy jednak zauważyć, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej witryny może nie być możliwe. Użytkownik może na stałe odmówić firmie Google gromadzenia danych wygenerowanych za pośrednictwem plików cookies dotyczących korzystania z witryny (w tym adresu IP) i przetwarzania ich, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Zamiast instalowania dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics lub w razie korzystania z przeglądarki dla urządzeń mobilnych, kliknij poniższy link, żeby zrezygnować z wykorzystywania plików cookies, co jednocześnie uniemożliwi Google Analytics gromadzenie danych na tej stronie w przyszłości (ustawienia będą obowiązywały tylko dla danej przeglądarki oraz domeny). Jeśli usuniesz pliki cookies w tej przeglądarce, musisz ponownie kliknąć link: Dezaktywuj Google Analytics. Nasza strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizetp ()”, dlatego adres IP może być przetwarzany tylko w skróconej formie, aby uniknąć odniesień do zindywidualizowanych osób.

6) Informacje o prawach klienta i kontaktach z klientami

Każdy klient ma prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych zapisanych na naszym serwerze oraz do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych w stosownych przypadkach. Chętnie odpowiemy na wszelkie dalsze pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych. Skontaktuj się z nami również w celu uzyskania informacji o danych osobowych, ich zablokowania, poprawiania lub usunięcia, a także o wycofanie przyjętych zezwoleń. Nasz adres kontaktowy znajdziesz w zakładce Kontakt.